Konserter høsten 2019

Fredag 6 sept. Asketun kl. 20.00, En leken musikalaften sammen med  Lambach & Lund
Lørdag 28 sept. Arna kirke, Gospelkonsert med prosjektkor og band
Søndag 29. sept. Dale kyrkje, Gospelkonsert med prosjektkor og band
Søndag 13. okt. Kulturkyrkja Onarheim, Ei ørlita kvile
Onsdag 16. okt. Sang på minnemarkering i Jerusalem
Lørdag 19. okt. Konsert i Austevoll sammen med Divisi
Søndag 20. okt. Kleppe bedehus sammen med Mannskoret Ljom
Fredag 1. nov. Ålvik kyrkje, Ei ørlita kvile
Søndag 3. nov. Gaularhallen på Sande, Kulturfest m/felleskor, orkester, solister
Tirsdag 5. nov. Molde bedehus, Ei ørlita kvile
Torsdag 7. nov. Fitjar, «Det gode landet»
Torsdag 19. des. Strusshamn kirke, Julekonsert sammen med Lambach & Lund
Fredag 20. des. Julekonsert i Nain, sammen med Dale Mannskor
Lørdag 21. des. Julekonsert i Dale kyrkje sammen med Dale Mannskor
I tillegg blir det en rekke konserter med programmet «Tonar frå mor sin grammofon», disse er i samarbeid med Den Kulturelle Spaserstokken og foregår på dagtid.